Nhóm nước hoa

Nhóm nước hoa hay có thể gọi là nhóm khứu giác (olfactory family, olfactory group) được dùng để phân loại các mẫu nước hoa theo từng nhóm dựa trên nguyên liệu, hương liệu ( như hoa, gỗ, họ cam chanh, …) hay được cảm nhận theo những nhóm mùi hương cố điển ( như hương phương đông, hương SÍP).

Hiện tại, perfumista.vn phân loại tạm thời được 7 nhóm nước hoa lớn - bao gồm: Hương thơm ngát (Aromatic), hương SÍP (chypre), hương cam chanh (citrus), hương hoa (floral), hương da thuộc ( leather), hương phương đông (oriental) và hương gỗ (woody). Trong từng nhóm nước hoa lớn này sẽ có những nhóm nhỏ và liên quan. Mọi người có thể tìm hiểu chi tiết khi vào xem từ nhóm nhé.