Perfumista Nhà pha chế nước hoa

Nhà pha chế nước hoa Yuri Gutsatz

Yuri Gutsatz

Nhà pha chế nước hoa Yuri Gutsatz đã điều chế được tổng cộng 15 chai trong thế giới nước hoa tại perfumista.vn. Trong đó, Yuri Gutsatz đã tạo ra 1 chai nước hoa nam, 1 chai nước hoa nữ, 1 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Các hãng nước hoa nh
1950
Chasse Gardée

Chasse Gardée

Carven

Chasse Gardée

Năm giới thiệu: 1950

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Chưa xác định năm ra mắt
Chevrefeuille

Chevrefeuille

Le Jardin Retrouve

Chevrefeuille

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

The Lys

The Lys

Le Jardin Retrouve

The Lys

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Verveine d`Été

Verveine d`Été

Le Jardin Retrouve

Verveine d`Été

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Rose Trocadéro

Rose Trocadéro

Le Jardin Retrouve

Rose Trocadéro

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Jasmin

Jasmin

Le Jardin Retrouve

Jasmin

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Tubéreuse Trianon

Tubéreuse Trianon

Le Jardin Retrouve

Tubéreuse Trianon

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Citron Boboli

Citron Boboli

Le Jardin Retrouve

Citron Boboli

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Vetyver Vanille

Vetyver Vanille

Le Jardin Retrouve

Vetyver Vanille

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Sandalwood Sacré

Sandalwood Sacré

Le Jardin Retrouve

Sandalwood Sacré

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Eau de Vetyver

Eau de Vetyver

Le Jardin Retrouve

Eau de Vetyver

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Cuir de Russie

Cuir de Russie

Le Jardin Retrouve

Cuir de Russie

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Pour Homme

Pour Homme

Le Jardin Retrouve

Pour Homme

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Decibel from PSS

Decibel from PSS

Le Jardin Retrouve

Decibel from PSS

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Eau des Délices

Eau des Délices

Le Jardin Retrouve

Eau des Délices

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da