Perfumista Nhà pha chế nước hoa

Nhà pha chế nước hoa Mathilde Laurent

Mathilde Laurent

Nhà pha chế nước hoa Mathilde Laurent đã điều chế được tổng cộng 41 chai trong thế giới nước hoa tại perfumista.vn. Trong đó, Mathilde Laurent đã tạo ra 5 chai nước hoa nam, 20 chai nước hoa nữ, 5 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước h
2017
Baiser Fou

Baiser Fou

Cartier

Baiser Fou

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2016
Eau de Cartier Essence de Paradis

Eau de Cartier Essence de Paradis

Cartier

Eau de Cartier Essence de Paradis

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

La Panthere Eau de Parfum Edition Limitee

La Panthere Eau de Parfum Edition Limitee

Cartier

La Panthere Eau de Parfum Edition Limitee

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

La Panthere Eau de Parfum Legere Edition Limitee

La Panthere Eau de Parfum Legere Edition Limitee

Cartier

La Panthere Eau de Parfum Legere Edition Limitee

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Oud Absolu

Oud Absolu

Cartier

Oud Absolu

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Oud & Santal

Oud & Santal

Cartier

Oud & Santal

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

L`Envol de Cartier

L`Envol de Cartier

Cartier

L`Envol de Cartier

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

La Panthere Edition Soir

La Panthere Edition Soir

Cartier

La Panthere Edition Soir

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

La Panthere Noir Absolu

La Panthere Noir Absolu

Cartier

La Panthere Noir Absolu

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2015
La Panthere Legere

La Panthere Legere

Cartier

La Panthere Legere

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Les Heures de Cartier: L'Heure Perdue XI

Les Heures de Cartier: L'Heure Perdue XI

Cartier

Les Heures de Cartier: L'Heure Perdue XI

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Oud Radieux

Oud Radieux

Cartier

Oud Radieux

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Baiser Volé Eau de Parfum Fraîche

Baiser Volé Eau de Parfum Fraîche

Cartier

Baiser Volé Eau de Parfum Fraîche

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2014
La Panthere

La Panthere

Cartier

La Panthere

Năm giới thiệu: 2014 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Nữ tính, Gợi cảm, Quyến rũ

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Baiser Vole Lys Rose

Baiser Vole Lys Rose

Cartier

Baiser Vole Lys Rose

Năm giới thiệu: 2014 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Nữ tính, Dịu dàng, Gần gũi

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Oud & Oud

Oud & Oud

Cartier

Oud & Oud

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Oud & Rose

Oud & Rose

Cartier

Oud & Rose

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Oud & Musc

Oud & Musc

Cartier

Oud & Musc

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2013
Eau de Cartier Goutte de Rose

Eau de Cartier Goutte de Rose

Cartier

Eau de Cartier Goutte de Rose

Năm giới thiệu: 2013 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Nữ tính, Gần gũi, Quý phải

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Baiser Vole Essence de Parfum

Baiser Vole Essence de Parfum

Cartier

Baiser Vole Essence de Parfum

Năm giới thiệu: 2013 - Nồng độ: Essence de Parfum

Phong cách: Sang trọng, Gợi cảm, Quý phải

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2012
Declaration d'Un Soir

Declaration d'Un Soir

Cartier

Declaration d'Un Soir

Năm giới thiệu: 2012 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Mạnh mẽ, Sang trọng, Lịch lãm

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Baiser Vole Extrait de Parfum

Baiser Vole Extrait de Parfum

Cartier

Baiser Vole Extrait de Parfum

Năm giới thiệu: 2012 - Nồng độ: Extrait de Parfum

Phong cách: Hấp dẫn, Lôi cuốn, Tính tế

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Baiser Vole Eau de Toilette

Baiser Vole Eau de Toilette

Cartier

Baiser Vole Eau de Toilette

Năm giới thiệu: 2012 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Sang trọng, Gợi cảm, Quý phải

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

L'Heure Vertueuse III

L'Heure Vertueuse III

Cartier

L'Heure Vertueuse III

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2011
Cartier De Lune

Cartier De Lune

Cartier

Cartier De Lune

Năm giới thiệu: 2011 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Nữ tính, Gợi cảm, Thanh khiết

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Baiser Vole

Baiser Vole

Cartier

Baiser Vole

Năm giới thiệu: 2011 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Sang trọng, Gợi cảm, Quý phải

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2010
Declaration Cologne

Declaration Cologne

Cartier

Declaration Cologne

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2009
Les Heures de Cartier: L`Heure Promise I

Les Heures de Cartier: L`Heure Promise I

Cartier

Les Heures de Cartier: L`Heure Promise I

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Les Heures de Cartier: L`Heure Brilliant VI

Les Heures de Cartier: L`Heure Brilliant VI

Cartier

Les Heures de Cartier: L`Heure Brilliant VI

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Les Heures de Cartier: L`Heure Folle X

Les Heures de Cartier: L`Heure Folle X

Cartier

Les Heures de Cartier: L`Heure Folle X

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Les Heures de Cartier: L`Heure Mysterieuse XII

Les Heures de Cartier: L`Heure Mysterieuse XII

Cartier

Les Heures de Cartier: L`Heure Mysterieuse XII

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Les Heures de Cartier: La Treizieme Heure XIII

Les Heures de Cartier: La Treizieme Heure XIII

Cartier

Les Heures de Cartier: La Treizieme Heure XIII

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2008
Roadster

Roadster

Cartier

Roadster

Năm giới thiệu: 2008 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Chững chạc, Năng động, Cổ điển

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2004
Shalimar Eau Légère

Shalimar Eau Légère

Guerlain

Shalimar Eau Légère

Năm giới thiệu: 2004

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2003
Shalimar Legere

Shalimar Legere

Guerlain

Shalimar Legere

Năm giới thiệu: 2003 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Quyến rũ, Nữ tính

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1999
Aqua Allegoria Pamplelune

Aqua Allegoria Pamplelune

Guerlain

Aqua Allegoria Pamplelune

Năm giới thiệu: 1999 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Gần gũi, Tự nhiên, Năng động

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Aqua Allegoria Herba Fresca

Aqua Allegoria Herba Fresca

Guerlain

Aqua Allegoria Herba Fresca

Năm giới thiệu: 1999 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Tự nhiên, Gần gũi

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Aqua Allegoria Lavande Velours

Aqua Allegoria Lavande Velours

Guerlain

Aqua Allegoria Lavande Velours

Năm giới thiệu: 1999

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Aqua Allegoria Rosa Magnifica

Aqua Allegoria Rosa Magnifica

Guerlain

Aqua Allegoria Rosa Magnifica

Năm giới thiệu: 1999

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Guet Apens

Guet Apens

Guerlain

Guet Apens

Năm giới thiệu: 1999

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

1986
Bel Ami

Bel Ami

Hermès

Bel Ami

Năm giới thiệu: 1986 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Nam tính, Lịch lãm, Cổ điển

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay