Perfumista Nhà pha chế nước hoa

Nhà pha chế nước hoa Marc-Antoine Corticchiato

Marc-Antoine Corticchiato

Nhà pha chế nước hoa Marc-Antoine Corticchiato đã điều chế được tổng cộng 12 chai trong thế giới nước hoa tại perfumista.vn. Dòng nước hoa đầu tiên được Marc-Antoine Corticchiato cho ra mắt là vào năm 2003 dòng nước hoa gần đây nhất được cho ra mắt vào nă
2015
Années Folles

Années Folles

La Parfumerie Moderne

Années Folles

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Tabac Tabou

Tabac Tabou

Parfum d`Empire

Tabac Tabou

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2013
Desarmant

Desarmant

La Parfumerie Moderne

Desarmant

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Cuir X

Cuir X

La Parfumerie Moderne

Cuir X

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No Sport

No Sport

La Parfumerie Moderne

No Sport

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2012
Speakeasy

Speakeasy

Frapin

Speakeasy

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Musc Tonkin

Musc Tonkin

Parfum d`Empire

Musc Tonkin

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2011
Azemour Les Orangers

Azemour Les Orangers

Parfum d`Empire

Azemour Les Orangers

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2008
Yuzu Fou

Yuzu Fou

Parfum d`Empire

Yuzu Fou

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Aziyade

Aziyade

Parfum d`Empire

Aziyade

Năm giới thiệu: 2008 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Lãng mạn, Trầm ấm, Tính tế

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2006
Iskander

Iskander

Parfum d`Empire

Iskander

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2003
Ambre Russe

Ambre Russe

Parfum d`Empire

Ambre Russe

Năm giới thiệu: 2003 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Quyến rũ, Lôi cuốn, Hấp dẫn

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét