Perfumista Nhà pha chế nước hoa

Nhà pha chế nước hoa Jacques Guerlain

Jacques Guerlain

Nhà pha chế nước hoa Jacques Guerlain đã điều chế được tổng cộng 33 chai trong thế giới nước hoa tại perfumista.vn. Trong đó, Jacques Guerlain đã tạo ra 1 chai nước hoa nam, 31 chai nước hoa nữ, 1 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước h
2010
Shalimar Edition Charms Eau de Parfum

Shalimar Edition Charms Eau de Parfum

Guerlain

Shalimar Edition Charms Eau de Parfum

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

2009
Shalimar Oiseau de Paradis

Shalimar Oiseau de Paradis

Guerlain

Shalimar Oiseau de Paradis

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2008
Shalimar Yellow Gold Limited Edition

Shalimar Yellow Gold Limited Edition

Guerlain

Shalimar Yellow Gold Limited Edition

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

1996
Champs Elysees Eau de Toilette

Champs Elysees Eau de Toilette

Guerlain

Champs Elysees Eau de Toilette

Năm giới thiệu: 1996 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Sang trọng, Quý phải

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Champs Elysees Eau de Parfum

Champs Elysees Eau de Parfum

Guerlain

Champs Elysees Eau de Parfum

Năm giới thiệu: 1996

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Champs Elysees Extract

Champs Elysees Extract

Guerlain

Champs Elysees Extract

Năm giới thiệu: 1996

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1955
Ode

Ode

Guerlain

Ode

Năm giới thiệu: 1955

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1937
Coque d'Or

Coque d'Or

Guerlain

Coque d'Or

Năm giới thiệu: 1937

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

1936
Vega

Vega

Guerlain

Vega

Năm giới thiệu: 1936

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1933
Vol de Nuit

Vol de Nuit

Guerlain

Vol de Nuit

Năm giới thiệu: 1933 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Táo bạo, Năng động, Cá tính

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Sous le Vent

Sous le Vent

Guerlain

Sous le Vent

Năm giới thiệu: 1933

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Vol de Nuit Extract

Vol de Nuit Extract

Guerlain

Vol de Nuit Extract

Năm giới thiệu: 1933

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1929
Liu

Liu

Guerlain

Liu

Năm giới thiệu: 1929

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1927
Djedi

Djedi

Guerlain

Djedi

Năm giới thiệu: 1927

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

1925
Shalimar

Shalimar

Guerlain

Shalimar

Năm giới thiệu: 1925 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Cổ điển, Quyến rũ, Tính tế

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Shalimar Extract

Shalimar Extract

Guerlain

Shalimar Extract

Năm giới thiệu: 1925

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

1922
Candide Effluve

Candide Effluve

Guerlain

Candide Effluve

Năm giới thiệu: 1922

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Bouquet de Faunes

Bouquet de Faunes

Guerlain

Bouquet de Faunes

Năm giới thiệu: 1922

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

1921
Guerlinade

Guerlinade

Guerlain

Guerlinade

Năm giới thiệu: 1921

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1920
Eau de Fleurs de Cedrat

Eau de Fleurs de Cedrat

Guerlain

Eau de Fleurs de Cedrat

Năm giới thiệu: 1920

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1919
Mitsouko Eau de Toilette

Mitsouko Eau de Toilette

Guerlain

Mitsouko Eau de Toilette

Năm giới thiệu: 1919 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Cổ điển, Sang trọng, Quý phải

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Mitsouko Eau de Parfum

Mitsouko Eau de Parfum

Guerlain

Mitsouko Eau de Parfum

Năm giới thiệu: 1919 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Nữ tính, Quyến rũ, Cổ điển

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Mitsouko Extract

Mitsouko Extract

Guerlain

Mitsouko Extract

Năm giới thiệu: 1919

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1912
L'Heure Bleue

L'Heure Bleue

Guerlain

L'Heure Bleue

Năm giới thiệu: 1912 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Cổ điển, Tự tin, Nữ tính

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

L’Heure Bleue Extract

L’Heure Bleue Extract

Guerlain

L’Heure Bleue Extract

Năm giới thiệu: 1912

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

L'Heure Bleue Eau de Toilette

L'Heure Bleue Eau de Toilette

Guerlain

L'Heure Bleue Eau de Toilette

Năm giới thiệu: 1912

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Fol Arôme

Fol Arôme

Guerlain

Fol Arôme

Năm giới thiệu: 1912

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

1911
Kadine

Kadine

Guerlain

Kadine

Năm giới thiệu: 1911

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

1908
Muguet (original)

Muguet (original)

Guerlain

Muguet (original)

Năm giới thiệu: 1908

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Rue de la Paix

Rue de la Paix

Guerlain

Rue de la Paix

Năm giới thiệu: 1908

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

1906
Apres l'Ondee

Apres l'Ondee

Guerlain

Apres l'Ondee

Năm giới thiệu: 1906 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Nữ tính, Dịu dàng, Tự nhiên

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1904
Mouchoir de Monsieur

Mouchoir de Monsieur

Guerlain

Mouchoir de Monsieur

Năm giới thiệu: 1904

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1901
Voilette de Madame

Voilette de Madame

Guerlain

Voilette de Madame

Năm giới thiệu: 1901

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét