70024c2f503797e3ced98748f4a79431 Hương nước hoa Sichuan Pepper - Xuyên tiêu
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Sichuan Pepper - Xuyên tiêu

Xuyên tiêu

Một loại hương tiêu chiết xuất từ trái của cây có tên khoa học là Zanthoxylum. Một loia5 hương rất cay, tuy nhiên lại mau bay hơi. Được dùng để gia tăng mùi hương trong nước hoa.