d101baa4e9af09dd84f5e566ee8d5bfa Hương nước hoa Cashmere Musk - Xạ hương Cashmere
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Cashmere Musk - Xạ hương Cashmere

Xạ hương Cashmere

Một loại tinh chất chiết xuất từ tuyến hậu môn của loài hưu xạ Tây Tạng, ngày nay chúng được liệt vào sách đỏ. Mùi hương này được tông hợp nhân tạo bằng nhiều các biến thể khác nhau để tạo ra chất củng cố và tạo độ ấm cho hỗn hợp nước hoa. Xạ hương là một hợp chất tỏa hương dùng làm hương nên trong nước hoa. Mùi hương động vật này tạo ra nền tảng cho các hương khác trong nước hoa. Xạ hương là loại nguyên liệu thô phổ biến nhất và có mặt nhiều nhất trong nước hoa.