Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Peat - Than bùn

Than bùn

Một loại hương khô, đắng, giống với mạch nha với âm sắc của khói, dùng để tạo ra hiệu ứng mới lạ trong các hỗn hợp nước hoa hiện đại
A*Men Pure Malt

A*Men Pure Malt

Mugler

A*Men Pure Malt

Năm giới thiệu: 2009 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Bí ẩn, Lịch lãm, Quyến rũ

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Alibi

Alibi

V Canto

Alibi

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

100 Tweeds

100 Tweeds

Euphorium Brooklyn

100 Tweeds

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Rockford

Rockford

Atkinsons

Rockford

Năm giới thiệu: 1985

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Tristan

Tristan

Teone Reinthal Natural Perfume

Tristan

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Acqua di Selva

Acqua di Selva

Visconti di Modrone

Acqua di Selva

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Gheorghe

Gheorghe

Strangers Parfumerie

Gheorghe

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Io

Io

Chris Rusak

Io

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Scotch Peat

Scotch Peat

Strangers Parfumerie

Scotch Peat

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Horizon

Horizon

Oriza L. Legrand

Horizon

Năm giới thiệu: 1925

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Comme des Garcons Series 6 Synthetic: Skai

Comme des Garcons Series 6 Synthetic: Skai

Comme des Garcons

Comme des Garcons Series 6 Synthetic: Skai

Năm giới thiệu: 2004

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Zombie for Her

Zombie for Her

Demeter Fragrance

Zombie for Her

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Zombie for Him

Zombie for Him

Demeter Fragrance

Zombie for Him

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Celtic Fire

Celtic Fire

Union

Celtic Fire

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Type B

Type B

Henrik Vibskov

Type B

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Graines

Graines

Pour Toujours

Graines

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Single Malt on the Rocks

Single Malt on the Rocks

Nimere Parfums

Single Malt on the Rocks

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Tourbière

Tourbière

Coquillete

Tourbière

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: