Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Raspberry - Quả mâm xôi

Quả mâm xôi

Loại trái đỏ thuộc chi Rubus, thơm và tỏa mùi gỗ, thường xuất hiện trong các loại nước hoa thong qua chất Frambione nhân tạo