35dda683b6253ba6d6d82383e864e79b Hương nước hoa Red Currant - Quả lý chua đỏ
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Red Currant - Quả lý chua đỏ

Quả lý chua đỏ

Một loại hương có họ hàng với quả lý chua, tuy nhiên lại ít sắc hơn và thơm hương trái cây hơn