Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Pear - Quả lê

Quả lê

Hương trái cây ngọt, tinh luyện với đặc điểm phức tạp và ít bột hơn so với táo và mùi hương có phần tự nhiên hơn