0d8934ccf7f5b193e74907d0b3be99ad Hương nước hoa Graperfuit - Quả bưởi chùm
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Graperfuit - Quả bưởi chùm

Quả bưởi chùm

Grapefruit (quả bưởi) là loại quả thuộc họ cam chanh duy nhất không có nguồn gốc từ “Thời xưa”. Những loại quả như chanh, cam, quýt và những quả thuộc giống cam chanh trên thế giới đều được mang về Mỹ bởi những nhà thám hiểm Châu Âu nhưng quả bưởi là một giống tương đối trẻ, có nguồng gốc khoảng từ cuối thế kỉ 18, là kết quả của sự lai giống giữa cam và bưởi, bắt nguồn từ Barbados.