Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Tonic Water - Nước Tonic

Nước Tonic

First Instinct

First Instinct

Abercrombie & Fitch

First Instinct

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Eau de Lacoste L.12.12 Yellow (Jaune)

Eau de Lacoste L.12.12 Yellow (Jaune)

Lacoste

Eau de Lacoste L.12.12 Yellow (Jaune)

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

3 AM

3 AM

Sean John

3 AM

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

CK One Summer 2015

CK One Summer 2015

Calvin Klein

CK One Summer 2015

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Sel Santal

Sel Santal

Clean

Sel Santal

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: