3d1aae2503f509bdc34b714ff480e0cd Hương nước hoa Balsam Fir - Nhựa thơm cây tùng
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Balsam Fir - Nhựa thơm cây tùng

Nhựa thơm cây tùng

Cây tùng Balsam là một loại tùng thuộc khu vực Bắc Mỹ, hầu hết phía đông và miền trung Canada và Đông Bắc Hoa Kỳ.