Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Aluminum - Nhôm

Nhôm

Một loại hương huyền ảo với âm sắc của kim loại, mang lại các yếu tố mới lạ cho các hỗn hợp nước hoa tân thời.
AB

AB

Blood Concept

AB

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay