63adb984eddaea3c693a7970c0c64037 Hương nước hoa Saffron - Nghệ tây
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Saffron - Nghệ tây

Nghệ tây

Một loại hương tinh chế từ một loại cây quý có tên là Crotus Sativus. Mùi hương của nghệ tây có vị ngọt bùi, mềm mại, gần gũi, và giống da thuộc, với một chút hương đất làm nền. hương nghệ tây được làm tăng vị ngọt trong chai nước hoa Safran Troublant ( L'artisan Parfumeur) hoặc dùng làm lớp hương giữa trong nước hoa của Agent Provocateur.