c23eeda9f221730e073de79db08fd0c7 Hương nước hoa Tuber - Nấm cục
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Tuber - Nấm cục

Nấm cục

Nấm cục là một loại củ của loài nấm có tên Ascomycete, thuộc một loài của chi Tuber. Một số loài nấm cục rất có giá. Nhà sành ăn người pháp, ông Jean Anthelme Brillat-Savarin, gọi nấm cục và viên kim cương trong nhà bếp. Nấm cục được sử dụng trong ẩm thực Pháp, Georgian, Hy Lạp, Ý, Trung Đông và Tây Ban Nha, cũng như ẩm thực thượng hạng