21447e756e947719351935afeba91d90 Hương nước hoa Salt - Muối
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Salt - Muối

Muối

Một loại hương mặn, có thể làm cho các hỗn hợp nước hoa có mùi biển, gỗ hoặc thức ăn trở nên thú vị hơn. Hương muối kết hợp tuyệt vời với hương cỏ hương bài và một số hương trái cây và ngọt khác (sô-cô-la, kem, bánh quy) để tạo nên hiệu ứng mới lạ và lôi cuốn trong các hỗn hợp nước hoa hiện đại. Cac hiệu ứng có được cũng một phần nhờ vào hàm lượng long diên hương cao (nhân tạo hoặc tự nhiên)có trong muối biển