Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Barley - Lúa mạch

Lúa mạch

Lúa mạch (hordeum vulgare L.), một thành viên của họ nhà cỏ, là một loại hạt ngũ cốc thiết yếu. Đó là một trong những loại ngũ cốc được trồng đầu tiên và hiện nay vẫn được trồng rộng rãi.
Pro Fond

Pro Fond

Esscentual Alchemy

Pro Fond

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Fauna

Fauna

Regime des Fleurs

Fauna

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Oriental Diamond

Oriental Diamond

The Gate

Oriental Diamond

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Sucre d`Orge

Sucre d`Orge

Le Bel Aujourd`hui

Sucre d`Orge

Năm giới thiệu: 2003

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Vanille Fatale

Vanille Fatale

Tom Ford

Vanille Fatale

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Poppy & Barley

Poppy & Barley

Jo Malone London

Poppy & Barley

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Fatal de Vanille

Fatal de Vanille

Alexandria Fragrances

Fatal de Vanille

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Deadwood

Deadwood

Alchemic Muse

Deadwood

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Scotch Peat

Scotch Peat

Strangers Parfumerie

Scotch Peat

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Linfedele Haiku

Linfedele Haiku

O`Driu

Linfedele Haiku

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Graines

Graines

Pour Toujours

Graines

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Golden Wood

Golden Wood

The Harmonist

Golden Wood

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Halo

Halo

Vecny

Halo

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay