2b4fdb5be5aabcb1a4ae573956b6e365 Hương nước hoa Ambergris - Long diên hương
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Ambergris - Long diên hương

Long diên hương

Một loại sản phẩm tự nhiên hình thành từ trong ruột của cá nhà tang, chúng có thể được tìm thấy trôi dạt trên biển và được tẩy trắng bởi biển và ánh nắng có vị mặn như da và mang lại cảm giác ấm áp. Ngày nay mùi hương của long diên hương được tổng hợp nhân tạo.