Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Raspberry Leaf - Lá mâm xôi

Lá mâm xôi

Loại trái đỏ thuộc chi Rubus, thơm và tỏa mùi gỗ, thường xuất hiện trong các loại nước hoa thong qua chất Frambione nhân tạo