859ca97be83e87a73095ac5331a08576 Hương nước hoa Fruity Notes - Hương trái cây
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Fruity Notes - Hương trái cây

Hương trái cây

Một loại hương được xếp loại chung của các loại quả tươi, ngon có vị ngọt hoặc ngọt chua. Hương trái cây mang lại cảm giác tươi mát và sảng khoái. Hương trái cây chính bao gồm các loại dâu và các loại trái cây không thuộc họ cam.