a7496f0f67c1454a99963f55ab598497 Hương nước hoa Water Notes - Hương nước
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Water Notes - Hương nước

Hương nước

Một loại hương nước hoa ướt át, đọng nước mang lại cảm giác tươi mát và ẩm trong nước hoa. Mùi hương này ngược lại so với hương phấn