f3489279ccb2f9c7849dbab35ca38aaf Hương nước hoa French labdanum - Hương Labdanum Pháp
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa French labdanum - Hương Labdanum Pháp

Hương Labdanum Pháp

Một loại hương sâu lắng và mạnh mẽ mang âm hưởng của da thuộc và hổ phách được chiết xuất từ hoa hồng đá và là một trong những nguyên liệu mặc định trong dòng nước hoa chypre cũng như hương hổ phách trong nước hoa.