c2a2d6a73a5d968270a5f0502ea25150 Hương nước hoa White Woods - Hương gỗ trắng
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa White Woods - Hương gỗ trắng

Hương gỗ trắng

Một thuật ngữ chung, dùng để miêu tả các loại hương đến từ các nguyên liệu gỗ trong nước hoa ( hầu hết là cây, số còn lại là các bụi và cỏ).