eccfe0fde0eb8629e53cee07c5de6dff Hương nước hoa dark woodsy notes - Hương gỗ đen
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa dark woodsy notes - Hương gỗ đen

Hương gỗ đen

Một thuật ngữ chung, dùng để miêu tả các loại hương đến từ các nguyên liệu gỗ trong nước hoa ( hầu hết là cây, số còn lại là các bụi và cỏ).