d63e80cff64e82bb04d450f3960b5683 Hương nước hoa Flowers - Hương của hoa
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Flowers - Hương của hoa

Hương của hoa

Hương thơm của hoa là vượt trội trong lớp hương hoa. Lớp hương hoa đơn là tinh túy của một loài hoa đặc biệt duy nhất, trong khi lớp hương hoa tổng hợp là tập hợp tinh túy và hài hòa của nhiều loài hoa trong lớp hương đơn. Lớp hương hoa có thể mang hương thơm của một loài hoa thật, nhưng cũng thường kết hợp thêm nhiều chất liệu nhân tạo và tự nhiên, hoặc chỉ hoàn toàn là nhân tạo.