d70d4b6b49d4d20174df9effc16a4fb2 Hương nước hoa Woodsy Notes - Hương của gỗ
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Woodsy Notes - Hương của gỗ

Hương của gỗ

Một thuật ngữ chung, dùng để miêu tả các loại hương đến từ các nguyên liệu gỗ trong nước hoa ( hầu hết là cây, số còn lại là các bụi và cỏ).