Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Woodsy Notes - Hương của gỗ

Hương của gỗ

Một thuật ngữ chung, dùng để miêu tả các loại hương đến từ các nguyên liệu gỗ trong nước hoa ( hầu hết là cây, số còn lại là các bụi và cỏ).