7564c6a8e305d5e62ec81c6f2a6c97c6 Hương nước hoa Ambroxan - Hương Ambroxan
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Ambroxan - Hương Ambroxan

Hương Ambroxan

Ambroxan còn được biết đến với tên Ambroxide là một chất terpenoid tự nhiên và là một trong những thành phần chủ chốt tạo nên mùi hương của long diên hương.