4293f1809f70831aaf41dfd65b46180a Hương nước hoa Pink Pepper - Hồng tiêu
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Pink Pepper - Hồng tiêu

Hồng tiêu

Tuy rằng tiêu hồng là một loại tiêu, nhưng chúng không có mùi cay, nhưng thay vào đó là một mùi hương sắc hoa hồng. Một loại hương rất phổ biến ngày nay trong nước hoa, chúng thêm vào một chút hương hoa hồng nhưng không làm cho nước hoa đậm mùi phấn hoặc quá giống với nước hoa cổ điển.