732155e051ca1ab24cfacce97502001c Hương nước hoa Star Anise - Hồi hương
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Star Anise - Hồi hương

Hồi hương

Một loại tinh dầu được chiết xuất bằng cách chưng cách thủy Illicium Verum, một loại gia vị có hình sao rất phổ biến ở Châu Á. Mùi hương rất giống với hồi, nhưng nồng hơn và đắng hơn. Hồi hương có giàu Anethol, nên có thể xếp loại chúng chung với cam thảo, củ hồi, và giải ngấm.