Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Nectarine blossom - Hoa Xuân Đào

Hoa Xuân Đào

Hoa Xuân Đào có vẻ ngoài gần giống với hoa đào. Tuy nhiên, Hoa Xuân Đào có màu đậm hơn và mùi hương của chúng ngọt hơn so với hoa đào
Green Tea Nectarine Blossom

Green Tea Nectarine Blossom

Elizabeth Arden

Green Tea Nectarine Blossom

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Violet Noir

Violet Noir

Christina Aguilera

Violet Noir

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Flower Bud

Flower Bud

Novae Plus

Flower Bud

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Bella

Bella

Vince Camuto

Bella

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Suave Petals

Suave Petals

The Merchant of Venice

Suave Petals

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay