Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Snowdrops - Hoa tuyết điểm

Hoa tuyết điểm

Hoa tuyết điểm là một biểu tượng của mùa xuân. Chúng là những bông hoa đầu tiên chống lại mùa đông, những bông hoa này bắt đầu nở ngay từ trong tuyết và cho thấy một vẻ đẹp tuyệt vời từ những bông hoa trắng, như những chiếc chuông mỏng manh.
Belara

Belara

Mary Kay

Belara

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Rare Sapphires

Rare Sapphires

Avon

Rare Sapphires

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Crystal Bloom Something Pure Blue

Crystal Bloom Something Pure Blue

Jill Stuart

Crystal Bloom Something Pure Blue

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Wilhelm I

Wilhelm I

Wilhelm Perfume

Wilhelm I

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Fiorucci

Fiorucci

Fiorucci

Fiorucci

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Pure White Linen Summer Fun

Pure White Linen Summer Fun

Estée Lauder

Pure White Linen Summer Fun

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Trish McEvoy 3 Snowdrop & Crystal Flowers

Trish McEvoy 3 Snowdrop & Crystal Flowers

Trish McEvoy

Trish McEvoy 3 Snowdrop & Crystal Flowers

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Crystal Bloom Eternal Dazzle

Crystal Bloom Eternal Dazzle

Jill Stuart

Crystal Bloom Eternal Dazzle

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Crystal Bloom Aurora Dream

Crystal Bloom Aurora Dream

Jill Stuart

Crystal Bloom Aurora Dream

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Beach Roses (Rose No. 3)

Beach Roses (Rose No. 3)

DSH Perfumes

Beach Roses (Rose No. 3)

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Love Everlasting

Love Everlasting

Tova Beverly Hills

Love Everlasting

Năm giới thiệu: 2004

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Imari Satin

Imari Satin

Avon

Imari Satin

Năm giới thiệu: 2004

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Crystal Bloom

Crystal Bloom

Jill Stuart

Crystal Bloom

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Bucaneve (Snowdrop)

Bucaneve (Snowdrop)

Perlier

Bucaneve (Snowdrop)

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Elegant Iris

Elegant Iris

Sabon

Elegant Iris

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Konig

Konig

Yosh

Konig

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Byblos Sole

Byblos Sole

Byblos

Byblos Sole

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Charming Snowdrop

Charming Snowdrop

Pokrovka Trading House

Charming Snowdrop

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da