aec263473057233f0fb23e278805b84d Hương nước hoa Syringa - Hoa tử đinh hương trắng
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Syringa - Hoa tử đinh hương trắng

Hoa tử đinh hương trắng

Một loại hương hoa giống với hoa cam và hoa nhài. Hoa đinh hương là một chi trong 12 loài của cây thân gỗ trong họ cây Ô-liu, có nguồn gốc từ Đông Nam Châu Âu đến Đông Á, và được trồng rộng rãi khắp các khu vực ôn đới khác