e737e841647d624758fb3bc383ca932a Hương nước hoa White Flowers - Hoa trắng
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa White Flowers - Hoa trắng

Hoa trắng

Một loại hương được xếp loại chung của những loài hoa màu trắng có mùi hương nồng, ngọt giống với hoa nhài và hoa cam