28c538bcaef2a66c00e8a639bad3cb73 Hương nước hoa Narcissus - Hoa thủy tiên
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Narcissus - Hoa thủy tiên

Hoa thủy tiên

Hoa thủy tiên sinh trưởng từ củ vào mùa xuân và có nguồn gốc thuộc họ hoa loa kèn. Hiện nay chúng có 26 loài hoang dã và hàng trăm loài được canh tác, mặc dù chúng được coi là loài hoa của mùa xuân nhưng một số loài lại nở vào mùa thu.