1c8d394dd6ce447b88a292c46a28229a Hương nước hoa Gardenia - Hoa sơn chi
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Gardenia - Hoa sơn chi

Hoa sơn chi

Một loại hương hoa thơm ngát và cực kỳ nổi tiếng với phần nào đó cay tự nhiên khi trổ hoa, mùi nấm tươi và hương ngọt khi chín. Cây sơn chi là cây họ bụi có bề ngoài rất đẹp và có hoa trắng tỏa hương. Cây được đặt tên theo nhà thực vật học Alexander Garden. Cây mọc ở vùng viễn đông, ở Ấn Độ và Trung Quốc. Như hoa nhài, hoa sơn chi cũng được cho vào trà.