30d537f59f54171de58e32a24358d641 Hương nước hoa Vanilla orchid - Hoa phong lan Vani
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Vanilla orchid - Hoa phong lan Vani

Hoa phong lan Vani

Cây phong lan Va-ni là một chi thực vật ra hoa bào gồm 110 loài nằm trong họ phong lan. Một trong nhưng loài dễ nhận biết nhất chính là cây phong lan Va-ni lá dẹt, chủ yếu dùng để làm nguyên liệu tạo mùi va-ni. Đây là cây phong lan duy nhất được dùng phổ biến cho mục đích công nghiệp (ngành thực phẩm và mỹ phẩm).