e8e0b53243539fb79951c4e82b2c618d Hương nước hoa Hiacynth - Hoa lan dạ hương (Hiacynth)
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Hiacynth - Hoa lan dạ hương (Hiacynth)

Hoa lan dạ hương (Hiacynth)

Hoa lan dạ hương là một loài thực vật có hoa mọc từ củ, nằm trong họ măng tây. Loài hoa này có nguồn gốc từ vùng Địa Trung Hải, phía bắc Iran và Turkmenistan, nhưng chúng cũng được sử dụng phổ biến để làm cây cảnh ở nhiều nơi trên thế giới.