Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Tuberose - Hoa huệ trắng

Hoa huệ trắng

Một loại hương hoa có mùi hương kem và gợi cảm, thể hiện mùi hương của menthol khi nở hoặc mùi hương thịt thối dư âm khi hoa chin. Mùi hương rất mau bay hơi trong năng, nhưng đây lại rất được ưa chuộng trong nước hoa.