d8c1253ab5f5616d0844f842cc902152 Hương nước hoa Orris - Hoa diên vĩ (Orris)
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Orris - Hoa diên vĩ (Orris)

Hoa diên vĩ (Orris)

Hoa diên vĩ là loại cây trồng lâu năm thuộc họ diên vĩ. Giống loài của chúng phân bố rộng rãi ở vùng ôn đới phía Bắc. Môi trường sống của hoa diên vĩ rất đai dạng, từ vùng có khí hậu lạnh giá đến những đồng cỏ, đồi và sông ở Châu Âu, Trung Đông và phía bắc Châu Phi, Châu Á và Bắc Mỹ.