8973bba7283b5675724d51acba8b1e62 Hương nước hoa Sweet Pea - Hoa đậu
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Sweet Pea - Hoa đậu

Hoa đậu

Hoa đậu là hoa của một loài thực vật có hoa nằm trong chi đậu hoa của họ đậu, có nguồn gốc từ Sicily, miền Nam nước Ý và quần đảo Aegaen.