eac8da95116f6f90566b750a3a826def Hương nước hoa Daisy - Hoa cúc
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Daisy - Hoa cúc

Hoa cúc

Hoa cúc là một cái tên phổ biến cho họ cúc hay còn gọi là compositae, một trong những loại thực vật phổ biến trên thế giới. Tên khoa học này bắt nguồn từ tên của một chi thực vật trong ho Aster, với ý nghĩa là ngôi sao trong tiếng Hy Lạp.