b8c41095261bfdaa0410c36e3a9457f7 Hương nước hoa Cotton Flower - Hoa bông vải
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Cotton Flower - Hoa bông vải

Hoa bông vải

Sợi bông hay sợi côt-tông là loại sợi mềm và đều sợi của cây bông vải- thuộc họ bông. Hoa của cây bông vải quấn xung quanh hạt của cây, và có một chứa năng sinh học quan trọng trong việc hỗ trợ phát tán hạt. Hoa của cây bông vải có chất cellulose, và nó được sử dụng trong nhiều thế kỷ để làm mềm vải.