8302d9df5dbd7065c1ecdf915397efbe Hương nước hoa Cyclamen - Hoa anh thảo
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Cyclamen - Hoa anh thảo

Hoa anh thảo

Họ anh thảo có 23 loài mọc lên từ củ, có giá trị khai thác ở cánh hoa cũng như lá của chúng. Loại thực vật này có nguồn gốc từ Châu Âu và phía tây Địa Trung Hải đến Iran, một số loài được tìm thấy ở Somalia.