1c5a06827794328ed22a049f37123714 Hương nước hoa Walnut - Hạt óc chó
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Walnut - Hạt óc chó

Hạt óc chó

Một loại hương quả hạch, dầu gỗ với một dư vị đắng