9f646a1903dfb1d1028d2e1cd020a1d3 Hương nước hoa Virginia Cedar - Gỗ tuyết tùng Virginia
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Virginia Cedar - Gỗ tuyết tùng Virginia

Gỗ tuyết tùng Virginia

Cây tuyết tùng đỏ vùng Virginia là một nguồn cung cấp tinh dầu gỗ tuyết tùng chính trong ngành nước hoa ngày nay. Loài cây này có chưa những tính chất hóa học có khả năng mang lại phong vị của gỗ và hổ phách cho các loại nước hoa.