Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Thuja - Gỗ Thuja

Gỗ Thuja

Một loại hương gỗ chiết xuất từ cây Thuja thuộc họ cây trắc bá. Còn được gọi là tuyết tùng đỏ hoặc tuyết tùng trắng, tuy nhiên chúng không có họ hàng với cây tuyết tùng.