08a958559147d992214dc02e679fe8c2 Hương nước hoa Guaiac Wood - Gỗ Guaiac
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Guaiac Wood - Gỗ Guaiac

Gỗ Guaiac

Một loại hương gỗ quý hiếm có mùi hắc ín và chất phenol, tạo ra mùi khói và nhựa đường trong nước hoa. Loại gỗ này thu được thu hoạch từ cây Palo Santo hay còn gọi là cây của sự sống. Hưỡng gỗ guaiac rất nổi tiếng trong dòng nước hoa niche.