Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Cashmere Wood - Gỗ Cashmere

Gỗ Cashmere

Một loại nguyên liệu nhân tạo, còn có tên là Cashmeran, đây là một mùi hương gỗ pha xạ hương, rất phổ biến trong nhiều loại nước hoa ngày nay. Mùi hương cũa gỗ Cashmere làm ta liên tưởng đến một biển gỗ và hổ phách, mang đậm tính trừu tượng và khó có thể định nghĩa được.